关闭

ข้อมูลเพิ่มเติมเป็นภาษาอังกฤษ »

ความแม่นยำในการแปลถือเป็นสิ่งสำคัญ

ที่ปรึกษาที่คุณไว้ใจได้ในการปรับเนื้อหาเพื่อใช้งานในพื้นที่

iso

เกี่ยวกับเรา


EC Innovations มีบทบาทที่สำคัญในการส่งเสริมช่องทางการสื่อสารกับบริษัทข้ามชาติชั้นนำมากมายมาเป็นเวลากว่า 20 ปี ปัจจุบัน EC Innovations มีสำนักงานใหญ่ครอบคลุมใน 3 ภูมิภาค (ปักกิ่ง บูดาเปสต์และชิคาโก) และสำนักงานย่อยเพื่อรองรับการทำงานอีก 11 แห่ง รวมทั้งผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาถึง 5,000 คนเพื่อให้บริการปรับเนื้อหาเพื่อใช้งานในพื้นที่ที่ครอบคลุมกว่า 60 ภาษาหลักและ 260 ภูมิภาค

ด้วยระบบกระบวนการแปลให้เป็นภาษาท้องถิ่นแบบอัตโนมัติ (Localization Process Automation,LPA) บวกกับความสามารถของบุคลากร ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในการทำงาน และการให้บริการด้วยใจ EC Innovations จึงสามารถช่วยให้คุณเปิดตลาดในระดับสากลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

satisfaction

ความพึงพอใจของลูกค้า 99%

qualified

นักภาษาศาสตร์

language

สนับสนุนภาษา 60 ภาษา

global

Top 50 Global

 
ความแตกต่างของ ECI

ความมุ่งมั่นในการรักษาคุณภาพของผลงาน

คุณภาพคือพื้นฐานทางด้านวัฒนธรรมของพวกเราด้วยเหตุนี้ EC Innovations จึงกำหนดการทำงานภายใต้มาตรฐานการจัดการคุณภาพ ISO 9001 & ISO 17100 และยังกำหนดมาตรฐานพิจารณาคุณสมบัติและการตอบแทนผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาที่มีผลงานโดดเด่นสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาของเราทุกคน วิธีการทำงานของเราที่ผ่านการพิสูจน์แล้ว บวกกับเทคโนโลยีที่ทันสมัยและมาตรฐานคุณภาพระดับสูงคือสิ่งที่ทำให้เราแตกต่างจากคู่แข่ง บริการที่โดดเด่นของเราทำให้เรามีเครือข่ายความร่วมมือที่ยาวนานกับบริษัทชั้นนำของโลกในกลุ่ม Fortune 500 มากมายไม่ว่าจะเป็น Siemens, Rockwell Automation, GE, SAP, Info, Hewlett Packard Enterprise, Waters, Agilent Technologies หรือแม้แต่บริษัทดาวรุ่งเกิดใหม่ เช่น EA, Gameloft และ Games Workshop

ปณิธานเพื่อพนักงานของเรา

ที่ EC Innovations บุคลากรของเราคือกำลังที่สำคัญและองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดในการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันของเรา ในฐานะบริษัทที่ดำเนินงานในระดับสากล เราคัดสรรบุคลากรที่มีความสามารถจากหลายพื้นที่ทั่วโลก พนักงานของเราต่างมีประวัติด้านการศึกษาหลากหลายแขนง รวมถึงประสบการณ์ พื้นเพและความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นข้อได้เปรียบที่ช่วยให้พวกเรากลายเป็นทีมที่ยอดเยี่ยม เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนา ปรับปรุง และขัดเกลาความคิดริเริ่ม บุคลิกลักษณะและบุคลิกภาพของพนักงาน ส่งผลให้ EC Innovations มีอัตราการลาออกของพนักงานค่อนข้างต่ำในอุตสาหกรรมนี้ ทีมงานที่มีความทุ่มเทของเราพร้อมให้ความช่วยเหลือคุณในระยะยาว และพร้อมปรับปรุงการให้บริการอย่างต่อเนื่อง ในปัจจุบันความร่วมมือของเรากับลูกค้าหลายรายจึงครอบคลุมระยะเวลากว่า 10 - 15 ปีแล้ว

ติดตามความพึงพอใจจากลูกค้าที่มีมาอย่างต่อเนื่อง

ในฐานะผู้ให้บริการด้านภาษาชั้นนำ EC Innovations มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักในกลุ่มลูกค้าด้านผลงานที่มีคุณภาพสูง เป็นเวลากว่าสองทศวรรษแล้วที่เราถูกเลือกให้เป็นคู่ค้าในการบริการด้านภาษาเชิงกลยุทธ์ในระยะยาวของบริษัทในกลุ่ม Global 1000 หลายแห่ง อัตราการรักษาฐานลูกค้าระดับ VIP ของเราอยู่ที่ 100% เมื่อพิจารณาจากประวัติการทำงานตลอด 20 ปี สัดส่วนการเติบโตทางธุรกิจส่วนใหญ่ของเราเกิดจากฐานลูกค้าเดิมที่แนะนำบริษัทของเราให้กับคู่ค้าทางธุรกิจของตน

เทคโนโลยีแบบแยกส่วนที่ใช้งานได้ง่าย

EC Innovations ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งด้านการพัฒนาและการใช้ระบบการทำงานที่แปลกใหม่ เทคโนโลยีภายในเพื่อรองรับลูกค้าของเราช่วยลดภาระด้านการจัดการโครงการการปรับเนื้อหาเพื่อใช้งานในพื้นที่ต่าง ๆ โดยใช้ระบบอัตโนมัติแทนการใช้บุคคลกรซึ่งทำให้ลดต้นทุนและประหยัดเวลาเป็นอย่างมาก เทคโนโลยีของเราเป็นแบบแยกส่วน แทนการเลือกใช้ระบบ “ครบวงจร” เพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะด้านของลูกค้าแต่ละราย

หน่วยธุรกิจที่จัดไว้เฉพาะตามกลุ่มอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง

EC Innovations มีหน่วยธุรกิจ (Division) 8 สายงานด้วยกัน โดยแต่ละหน่วยจะมีหน้าที่ดูแลกลุ่มอุตสาหกรรมเพียงหนึ่งกลุ่มเท่านั้น ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษา ผู้จัดทำเนื้อหา ผู้จัดการโครงการในมีหน่วยธุรกิจล้วนมีประสบการณ์และความรู้ในกลุ่มอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง เรามีบริการปรับเนื้อหาให้เข้ากับท้องถิ่นและบริการแปลครอบคลุม 8 กลุ่มอุตสาหกรรมต่อไปนี้

 • วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
 • IT และซอฟต์แวร์
 • เกม
 • การธนาคารและการเงิน
 • ระบบการผลิตอัตโนมัติ
 • ธุรกิจท่องเที่ยวและการบริการ
 • อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
 • การศึกษาและระบบการเรียนรู้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

 
ทีมงานแปลของเราส่วนใหญ่ประกอบไปด้วยเจ้าของภาษาซึ่งมีบทบาทดังต่อไปนี้

 • ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน (Subject-matter experts,SME):ประสบการณ์ที่สั่งสมมายาวนานและความรู้เฉพาะทาง ทำให้ SME ของเราสามารถให้ความช่วยเหลือด้านการแปลและตรวจทานคำศัพท์ รวมถึงตอบข้อสงสัยด้านเทคนิคต่าง ๆ ให้แก่กลุ่มนักแปลได้
 • นักแปลที่มีความเชี่ยวชาญ:นักแปลของเราจะต้องผ่านการประเมินตามมาตรฐาน Translation Quality Report (TQR) ของเรา โดยบริษัทจะดำเนินการอย่างเต็มที่เพื่อจัดสรรนักแปลคนเดิมสำหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์และลูกค้ารายเดียวกัน
 • บรรณาธิการที่มีประสบการณ์:ประสบการณ์ด้านการแปลที่ยาวนานของบรรณาธิการของเราจะถูกนำไปผสานกับการใช้เครื่องมือแปลเสริมด้วยคอมพิวเตอร์ผ่าน Cloud เพื่อช่วยในการตรวจทานและแก้ไขข้อมูลแบบเรียลไทม์ รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะหรือยืนยันผลงานในเวลาที่สั้นที่สุด
 • นักพิสูจน์อักษรที่มีความแม่นยำ:ด้วยความพร้อมเกี่ยวกับเนื้อหาในกลุ่มอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง บุคลากรของเราจึงทำหน้าที่เป็นเหมือนผู้ใช้ปลายทางที่คอยพิจารณาทบทวนคำแปลใหม่ทั้งหมดอีกครั้งโดยไม่อ้างอิงกับเนื้อต้นฉบับ
 • เจ้าหน้าที่ตรวจสอบประกันคุณภาพ:ทีมงาน QA ของเราจะเก็บตัวอย่างงานแปล 10% - 20% ของงานทั้งหมดเพื่อตรวจสอบคุณภาพและระบุปัญหาด้านคุมคุณภาพที่อาจเกิดขึ้นได้ต่างหาก
 • เจ้าหน้าที่พิจารณาทบทวนเนื้อหาประจำประเทศที่เกี่ยวข้องและจากภายนอกหน่วยงาน:บุคลากรนี้มักเป็นกลุ่มที่ลูกค้าเรียกขอเพื่อรับประกันคุณภาพงานแปลเพิ่มเติมอีกขั้น
 • ผู้นำด้านภาษาประจำประเทศ:มีหน้าที่ประสานงานอย่างใกล้ชิดกับทีมงานคัดสรรและจัดการนักแปลเพื่อพัฒนาทีมงานแปลที่เหมาะสมและทุ่มเทสำหรับลูกค้าแต่ละราย
 • ทีมงาน DTP ที่ครอบคลุมหลายภาษา:กำกับดูแลเอกสารที่แปลให้มีความสอดคล้องและพร้อมสำหรับเผยแพร่ในรูปแบบที่ถูกต้อง

คุณสมบัติ


ISO17100

ISO17100:2015
 

ISO13485

ISO13485:2016
 

ISO9001

ISO9001:2015
 

asap

SAP PartnerEdge®
 

เทคโนโลยีที่ทันสมัย (TBMS LPA) เพื่อนำเสนอผลงานได้อย่างต่อเนื่อง

เรามีการปรับปรุงระบบ TBMS LPA ของเรามาอย่างต่อเนื่องมากว่า 15 ปีเพื่อตอบสนองแนวโน้มทางธุรกิจและเงื่อนไขด้านการควบคุมมาตรฐานของลูกค้าของเรา เทคโนโลยีกรรมสิทธิ์เฉพาะของเราช่วยให้การทำงานแบบอัตโนมัติเป็นไปอย่างราบรื่นในการถ่ายโอนข้อมูล จัดเตรียมไฟล์ เสนอราคาในทันที กำกับดูแลทรัพยากรด้านภาษา ประเมินผล KPI และเก็บข้อมูลเพื่อช่วยในการตัดสินใจ หรือจัดทำรายงานตรวจสอบคุณภาพงานแปล เป็นต้น สิ่งเหล่านี้ช่วยลดเวลาดำเนินการและค่าใช้จ่ายโดยไม่กระทบต่อคุณภาพของงาน และทำให้สามารถนำเสนอผลงานได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่ติดขัด ดูรายละเอียดเพิ่มเติมจาก TBMS LPA

บริการของเรา


 • บริการแปลเอกสาร
 • บริการแปลซอฟต์แวร์และเว็บไซต์
 • บริการแปลข้อมูลมัลติมีเดียและเนื้อหาบทเรียน
 • งานจัดหน้าเอกสาร
 • บริการทดสอบและตรวจสอบโครงสร้างทางวิศวกรรมของผลงานแปล
 • บริการให้คำปรึกษาด้านการแปลเนื้อหาผลิตภัณฑ์
 • บริการล่าม
 • การแปลเนื้อหาเชิงสร้างสรรค์
 • งานแปล MT และการแก้ไขผลงานหลังกระบวนการ

คำรับรอง


| Terms of Use | Privacy Policy